Stikkordarkiv: webforum

Skal noe inn – må noe annet ut

Sitter du med ansvaret for nettsidene på en enhet og føler deg alene? Trondheim kommune har nå etablert webforum, en felles læringsarena for publisister. Eirik Rønjum fra Netlife Research holdt innlegg på første forum 8. mai. Han forsøkte å ta livet av mytene om at jo mer informasjon vi har på nettsidene, jo bedre blir de. Undersøkelser viser at det er tvert imot: Jo mindre informasjon, jo lettere blir det å vedlikeholde og høyere vil kvaliteten på innholdet bli.  Neste webforum blir tidlig på høsten. Forslag og tilbakemeldinger mottas med takk.