Stikkordarkiv: tagging

Hvorfor skal vi tagge?

div xmlns:cc=http://creativecommons.org/ns# about=http://www.flickr.com/photos/alexmuse/145284624/a rel=cc:attributionURL href=

Illustrasjon laget av alexmuse på flickr med CC-lisens: CC BY-NC-ND 2.0

Et av de viktigste aspektene ved web2.0 og delingskultur er bruken av tagger. For å søke og finne fram i informasjonsoverfloden trengs beskrivende metainformasjon. Tagging gir mulighet for:

  • sammenkobling av informasjon som omhandler det samme
  • sortering av informasjon
  • og det øker finnbarheten

For mange av oss er dette rimelig selvsagt, men stadig møter vi i BetaTrondheim folk som ikke forstår hva tagger er og hvorfor man skal bruke det.

Jeg skal ikke sette likhetstegn mellom emneord og tagger, men la oss være enige om at det er nært beslekta. Når våre publisister legger ut nettsider skal de bruke både emneord og nøkkelord. Det er det langt fra alle som gjør.

Hvordan skal vi få flere til å tagge? Vi trenger flere gode argumenter! Har du tanker om dette? Kommentarfeltet åpent.