Stikkordarkiv: Sosiale medier

Sukkerspinn og tillit

Jente som spiser sukkerspinnDet er mye snakk om sukkerspinn om dagen. Mange bedrevitere mener bastant at det er både for mange lykkelige damer tilstede i sosiale medier og at de er for glade i å gi hverandre ros. Jeg liker ros, jeg liker damer og jeg liker sukkerspinn.

Fra spøk til alvor, hvorfor har det vært så mye støy rundt bruken av sosiale medier i det siste? Jeg tror det handler om endring av kultur, og kulturendring er farlige greier. Les videre

«Det handle itj om verktøy sjø!..»

BetaTrondheim er opptatt av kommunikasjon, informasjon og samhandling! 

Det handler om å få jobben gjort, til det bedre for innbyggerne, og på en enklere og mer effektiv måte.

Mye kommunikasjon og informasjon går via e-post, vi har mange udefinerte kanaler for spredning av informasjon. Statiske og dynamiske kanaler brukes om hverandre, og er vi egentlig sikre på at alle følger med på rett kanal?

Ofte er det slik at ulike enheter har ulik kultur, og dermed enes man ikke om hvilke kanaler som skal benyttes. I dette innlegget vil jeg gå litt inn på hvorfor vi bruker sosiale medier i Trondheim kommune.

Les videre

Postulater for sosiale medier

Et postulat er jo et slags bud, er det ikke?

Vi i BetaTrondheim har i flere år nå jobbet for å få kommunen til å ta i bruk og utnytte potensialet i sosiale medier, både internt og eksternt. Vi har kommet et stykke på veien, men jo flinkere vi blir jo mer forstår vi at vi har igjen. Å lykkes med sosiale medier er en kontinuerlig jobb. Det handler nemlig  ikke om verktøy eller sosiale medier per se.  Det handler om kommunikasjon, samhandling, organisasjonsutvikling, kultur og mennesker. Alle som har jobbet med slikt veit at å endre noe her, det er ikke gjort i en fei. Heldigvis  lærer vi underveis. Her følger noen punkter kanskje andre også har bruk for.

Gjennom feiling og prøving, tenking og retenking (sorry #klarsprak)  har vi kommet opp med en del postulater. Dette er ikke opplest og vedtatt som sannheter, og er heller ikke forankret noe sted. Det er mer som lure ting, retningslinjer og noen veldig roughly punkter vi har notert oss, men de er ganske smarte om vi skal si det selv.

Definisjon på sosiale medier

Sosiale medier er relasjonsplattformer basert på brukerskapt innhold.

Dette er fundamentet vårt. Det er denne definisjonen som ligger til grunn for arbeidet vårt med sosiale medier.

Hva skal du dele?

Del med andre det du vil at andre skal dele med deg.

Dette er et vanlig spørsmål fra brukerne. Mange er ikke vant til sosiale medier og sliter med å komme over terskelen for å dele noe. Da er det greit med et enkelt kardemommesvar.

Hvordan være relevant?

Hør på og lær av de du vil være relevant for. Snakk om det som er viktig for dem, og deg.

Gjennom innsikt i målgruppa kan vi tilpasse kommunikasjonen vår utifra det de er opptatt av. Hvordan får vi innsikt? Jo vi hører på dem. Å være relevant kan for eksempel bety å tipse følgerne om en kul konferanse som de bør melde seg på, også hvis konferansen arrangeres av andre enn din organisasjon…

Hvordan bygge tillit?

Del. Delta. Prat med folk.

Småprat fører til at folk blir kjent. Når folk blir kjent bygger de tillit til hverandre. (Se def. Sosiale medier).

Hvem skal du være i sosiale medier?

Vær deg selv. Vær vanlig. Vær en person.

Det er folk som prater sammen, også i sosiale medier. Ikke vær en merkevare, vær en person.

Hva med sikkerhet?

Ikke vær dum, tenk deg om.

Det er mye som kan gå galt når man tar i bruk sosiale medier. På samme måte som at du kommer til å si noe dumt i ny og ne, kommer du også til å gjøre det i sosiale medier. De er en del av virkeligheten de også, og i den virkelige verden sier vi noen gang dumme ting. For å redusere risikoen for å gå på en smell er det lurt å gjøre en Risiko- og Sårbarhets- Analyse (ROS). Det er de som skal bruke den sosiale kanalen som skal gjøre denne. Bevisstgjøring av de involverte er det du oppnår, pluss at du får roet ned stressede ledere og sikkerhetsfolk med å ha noen tiltak for å redusere risiko og konsekvenser.  Noen generelle kjøreregler er: Ikke post når du er sint, lei deg eller full. Ikke gjør det. Og ikke sleng drit om folk.

Hvordan lykkes med sosiale medier?

For å oppsummere i et langt avsnitt: Vær vanlig. Ikke vær dum, tenk deg om. Del med andre det du vil at andre skal dele med deg. Prat med folk. Lytt til folk. Del med folk. Vær relevant. Ikke bare prat fag (kjedelig). Snakk om det du er opptatt av og det de du prater med er opptatt av. Vær en person. Tør å mene noe. Si takk for skryt. Svar på negative kommentarer. Vær saklig, men høflig. Ha glimt i øyet når det passer seg. Vær formell når det kreves. Innse at du kommer til å gjøre feil, for du er bare et menneske. Vær et menneske. Hopp i det.

Sjekk gjerne ut retningslinjene våre også.

#2cent

 Illustrasjon: 09-apr-21 av Paul Joseph på Flickr // CC BY 2.0

Også trykker du der!

image

Christian og Bjørnar lærer opp sjefene i det nye som blinker i mørket.

Opplæring

IT-sjef og nestleder på IT spurte her om dagen hvor veien går videre med sosiale medier og nettbaserte verktøy. Vi hadde et flott møte der vi i Betatrondheim la ut om hva vi driver med og hva vi tror blir viktig fremover. Etter møtet hadde begge to både Google Drive og Evernote, og snart Dropbox installert på dingsene sine. Og om snart skal de på kurs for å lære å Jobbe smartere med Terje og Christian.

Gøy!

Hvor skal vi peke?

Illustrasjon: Mann som peker

Hvor skal vi peke?

Vi i BetaTrondheim har tenkt litt igjen. Det er på tide å se bakover. I starten av arbeidet i BetaTrondheim hadde vi fokus på nye medier, verktøy og muligheter disse skapte for en organisasjon. Det har vi fortsatt, men vi har det siste året hatt mest fokus på Facebook, Twitter og Yammer. Altså sosiale medier både inne og ute. Nå er det dags for å se mer på nye medier og nye muligheter igjen. For når man bruker sosiale medier, hvor peker man?

Blant mye annet er sosiale medier pekemedier. Twitter er full av lenker til interessant innhold, Facebook har bilder, lenker, videoer etc blanda med alle «Nå har je vaska golvet»-postene. Hvor pekes det? Ikke til worddokumenter. Ikke til e-poster. Og iallfall ikke til interne lagringsområder som U (U er Trondheim sin rotekasse, andre bruker kanskje M, eller X, eller Y und so weiter).

Skal vi lykkes med å nyttegjøre oss de positive effektene sosiale medier kan gi en organisasjon må vi ha noe å peke til.

Vi må jobbe annerledes for å jobbe annerledes!

Dette var også tema i sist styringsgruppemøte for BetaTrondheim. Jeg er utrolig glad for at denne erkjennelsen nå har fått feste også i toppen av organisasjonen. For selv om det er selvsagt for meg, så er dette noe man må forstå, og ikke bare få forklart.

Vi skal ikke kladde blogginnlegg i word. Vi trenger heller ikke samskrive dokumenter ved å sende dem på e-post eller lagre versjon 0.1, 0.2, 03 på U når vi kan bruke wikier som håndterer dette automagisk. Vi bør ikke gjøre QA ved å sammenligne store dokumenter med hverandre manuelt når vi kan bruke saksstøtteverktøy.

Nye medier (eller kanskje nye verktøy), og nå snakker jeg om for eksempel wikier, blogger, bug trackere, kommentarfelt og diskusjonsforum og ikke bare nettsamfunn, og mikroblogger, endrer måten vi samhandler og kommuniserer på. De endrer måten vi jobber! Hvis vi tør/vil ta dem ordentlig i bruk altså.

Illustrasjon: You av Geoffrey Fairchild (Flickr) // CC BY 2.0

Støy, fjas og faglig småprat?

Konversasjon

Småprat ved "water-cooleren"

Som vi har skrevet om tidligere har tre av oss jobbet med en oppgave om sosiale medier og relasjoner nå i vår. Problemstillingen vi har tatt for oss er:

Hvorfor er uformelle relasjoner viktig i en organisasjon og kan sosiale medier bidra til å skape nye og vedlikeholde eksisterende relasjoner i Trondheim kommune?

Nå er oppgaven levert og sensuren på plass og da er det på tide å dele med den som måtte være interessert:

Under følger også et lite sammendrag

– Terje, Ingri og Bjørn


Kan sosiale medier bidra til uformelle relasjoner mellom ansatte?

“Yammer er en plass for å kommunisere. Går jeg ut fra at det er. Enten det er fag eller det er andre ting, så er det jo en plass for å kommunisere.”

“Jeg har ikke helt knekt koden på det.  Jeg tror det blir litt for mye støy å vite for mye om private ting.”

To gamle menn snakker sammen

Småprat på benken

I denne oppgaven har vi sett på hvordan uformelle relasjoner virker inn på en kunnskapsorganisasjon som Trondheim kommune.

For å finne ut mer om dette gjennomførte vi kvalitative dybdeintervju basert på et strategisk utvalg. Vi utformet og benyttet en intervjuguide hvor spørsmålene var delvis strukturert.

Vi har i teoridelen belyst at uformelle relasjoner er viktig i organisasjoner. Dette samsvarer med funn i intervjuene våre. Uformelle relasjoner legger til rette for samarbeid og kunnskapsdeling. Denne typen relasjoner bygges gjennom småprat og uformell samtale og er nært knyttet til tillit. Småprat er limet i en organisasjon og en sterk faktor for å skape nye og forsterke eksisterende relasjoner.

Vi ser at Yammer kan være en viktig katalysator for de uformelle relasjonene i Trondheim kommune, men at vi må jobbe mer med kulturen for å få utnyttet potensialet. Flere må slippe til, og tørre å bruke Yammer aktivt til småprat og kunnskapsdeling. Her må ledelsen gå foran og delta i samtalen. Ved at flere deler vil også flere se nytten i verktøyet.

Illustrasjoner: ConversationsBenson Kua // CC BY-SA 2.0 || Talking - Ribeiro Simões // CC BY 2.0