Må man samles i et trangt møterom for å få til samhandling?

Jeg tror og mener at veldig mange av de møtene og det samarbeidet som i dag foregår ved at vi bruker tid og energi på å forflytte oss rundt til ulike lokaler og rom kan løses på en smidigere måte. Å jobbe distribuert, spredt, er en mulighet som med dagens teknologi ligger på et annet […]

Veien til et nytt intranett

Vi har nå startet den lange, store, morsomme, vanskelige, spennende (stryk det som ikke passer) veien til et nytt intranett for kommunens ansatte. Vi har lurt litt på i hvilken ende vil skal starte. Uansett hvordan vi snur og vender på det er det en stor prosess, og det kan være nyttig å ha tenkt […]

Sosiale medier og relasjonsbygging?

Tre av oss betatrondhjemmere tar for tida et videreutdanningsfag ved NTNU som heter Samhandling, sosiale nettverk og IKT.  I den forbindelse skal vi levere en prosjektoppgave nå i midten/slutten av juni.  I oppgaven vår ønsker vi å se på hvorfor uformelle relasjoner er viktig i en organisasjon, og om sosiale medier kan bidra til å […]

Kanalstrategi – ikke så lett som man kan tro

Vi i BetaTrondheim har jobbet litt videre etter at jeg skrev blogginnlegget om interne kommunikasjonskanaler. Vi startet arbeidet for å imøtekomme frustrasjon rundt at folk opplever en flom av kanaler og informasjon og ikke vet hvor de skal/bør/kan følge med. Ofte hører vi at folk har jo nok å gjøre fra før om de ikke også skal […]