Organisering av arbeidet med sosiale medier

Når jeg kom tilbake etter ett år med mammapermisjon, hadde det skjedd mye innenfor sosiale medier i Trondheim kommune. Mine flinke og engasjerte kollegaer hadde gjort mye med både BetaTrondheim, Twitter, internt nettsamfunn (Elgg), microblogg, wiki, SlideShare m.m. Nå har vi behov for å strukturere og formalisere dette arbeidet. Og det er der jeg kommer […]

Forankring av digitale skjema (skjermdialog) i organisasjonen

Under Kommuneforlagets brukerkonferanse, 24.-25. mars 2009, holdt Trondheim kommune en presentasjon av hva som er gjort for å forankre arbeidet med utvikling av skjermdialoger i organisasjonen. Forankring av Skjermdialog i organisasjonen – Trondheim kommune View more presentations from BFremmers.