Stikkordarkiv: kontrakter

Stor interesse for IKT-driftstjenester

Illustrasjon av serverfarm

Serverfarm

Trondheim kommune er nå inne i en spennende tid når det gjelder IKT. Vi er i gang med anskaffelse av IKT-driftstjenester innen fire områder:

  • Desktop management
  • Applikasjonstjenester
  • Kommunikasjon
  • Service Desk

Kvalifikasjonsgrunnlaget ble sendt ut tidligere i høst. Vi har nå fått søknader fra leverandører som er interessert i å delta i anbudskonkurransen.

Vi er overveldet over antallet bedrifter som har søkt om å bli prekvalifisert. Dette betyr mye arbeid for prosjektgruppa, men det  er en meget gunstig situasjon å være i.

Dagens IT-marked er i stadige endring, med blant annet økt internasjonalisering og sammenslåinger av firma. Noe av det siste vi har fått høre, er at to store aktører i markedet nå slår seg sammen. Det blir spennende å se hvordan slike ting innvirker på hvilke(n) leverandør(er) vi får av IKT-tjenester til kommunen vår.

(Illustrasjon Flickr Janex og Alba // CC-lisens)