Sterke meninger: Folkeopplysning R.I.P – Jeg nekter.

I debatten om LOS og innholdsstruktur kom det frem sterke synspunkter. Debatten illustrerer den utviklingen som skjer innen dette området. Fra brosjyre-på-nett og brukeren-vet-ikke-hva-den-er-interessert-i perspektivet til en kanal for offentlig tjenesteyting, dialog og medvirkning med høye krav til effektivitet. Diskusjonen er nødvendig for vår utvikling og Betatrondheim utfordret derfor en av debattantene til å utdype […]