Stikkordarkiv: ikt

Organisering av arbeidet med sosiale medier

Illustrasjon web2.0

Illustrasjon web2.0

Når jeg kom tilbake etter ett år med mammapermisjon, hadde det skjedd mye innenfor sosiale medier i Trondheim kommune. Mine flinke og engasjerte kollegaer hadde gjort mye med både BetaTrondheim, Twitter, internt nettsamfunn (Elgg), microblogg, wiki, SlideShare m.m.

Nå har vi behov for å strukturere og formalisere dette arbeidet. Og det er der jeg kommer inn i bildet..

Arbeidet ble startet på IT-tjenesten og etter hvert kom også  Kommunikasjonsenheten med. Videre fremover ser vi for oss at et tett samarbeid mellom disse enhetene er avgjørende for å lykkes.

Vi ønsker ikke å fokusere på web2.0-teknologien i seg selv, men på Trondheim kommunes behov for kommunikasjon og samhandling og se på hvordan organisasjonsmessige endringer sammen med web2.0-teknologi kan løse dette behovet.

Vi vurderer nå to måter å organisere arbeidet på. Det ene alternativet er å opprette et prosjekt som skal levere en spesifikk anbefaling angående bruk av nye kommunikasjon- og samhandlingsløsninger i Trondheim kommune. Anbefalingen skal inneholde vurderinger av:

 • de organisasjonsmessige konsekvensene ved innføring av løsningene,
 • de sikkerhetsmessige konsekvenser,
 • kost/nytte
 • økonomi,
 • plan for forvaltning av samhandlingstjenestene,
 • retningslinjer for bruk
 • utfordringer slik som arkivering og forholdet til andre systemer
 • arkitekturmessige konsekvenser
 • krav til løsninger
 • anbefalt innføringsmodeller
 • anbefalt styringsmodell
 • systemeierskap
 • behov for opplæring/kompetanse og forslag til hvordan opplæring kan gjøres

Et slikt prosjekt skal også «teste ut» det å være et kompetansesenter for Trondheim kommune innenfor fagområdet og drive videre de løsningene som allerede er i drift, for eksempel BetaTrondheim. Prosjektet skal konkludere med om en slik gruppe bør opprettes på fast basis etter prosjektets levetid.

Alternativt ser vi for oss å med en gang opprette en gruppe som skal være et kompetansesenter og et rådgivende organ. Det må i så fall lages et mandat for denne gruppa. Vi ser for oss eierskap på kommunaldirektørnivå og deltakere i gruppa fra IT-tjenesten og Kommunikasjonsenheten som er både rådgivende og delvis utførende ressurser. De skal ta tak i «det som skjer» fremover og initiere nye prosjekter. Gruppa skal koordinere og se helhet innenfor fagområdet og for hele kommunen. I tillegg skal de være redaksjon for BetaTrondheim-bloggen og twitterkontoen. Gruppa skal gjennomføre prosjektet med anbefalinga av kommunikasjon- og samhandlingsløsninger og etterhvert ta tak i de punktene fra både IT-strategien og Kommunikasjonsstrategien som ligger innenfor fagområdet. Gruppa skal også knytte til seg kompetanse fra andre deler av organisasjonen.

Ei slik gruppe vil være en mer fleksibel løsning for kommunen, da gruppa løpende kan ta tak i de sakene som dukker opp. Prosjektet vil være mer spesifikt rettet mot anbefalinga. Samtidig vil gruppa kreve mer ressurser og et grundig forarbeid i definering av mandat.

Kom gjerne med innspill til mulige løsninger for organisering av denne type arbeid. Hva funker, hva funker ikke for dere..?

(Illustrasjon: Bilde av Oliver Steiner // CC-lisens)

Presentasjon for IKT-veilederne i TK

I går hadde jeg og Anne Storsve fra TK2.0-prosjektet en liten presentasjon av hvem vi er og hva vi driver med for alle IKT-veilederne i Trondheim kommune. Den har vi selvfølgelig lagt ut på Slideshare og du kan også se den her:I møtet tok vi også opp IKT-veilederbloggen vår og veien videre for denne. Vi kom fram til at det er best å avslutte IKT-veilederbloggen (iallfall slik den er nå) og heller møte IKT-veilederne i deres eget verktøy (LMS). Vi vil gjøre en ny vurdering senere på hvordan det fungerer/om det fungerer bedre enn blogg.

Problemet med bloggen har vært flere, men i hovedsak:

 • Folk har måttet oppsøke enda et sted
 • Lavt aktivitetsnivå både fra IKT-veilederne og IT-tjenesten.

Siden mer og bedre kommunikasjon var et av målene prøver vi nå istedet noe nytt. Det er også en kjensgjerning at blogg ikke er et bra sted for et diskusjonsFORUM :)

Vi hadde også invitert Cecilie Aurvoll fra UNINETT ABC til møtet med IKT-veilederne. Hun holdt en veldig bra presentasjon av sosiale medier i skolen som IKT-veilederne fikk bryne seg på før vi slapp til. Presentasjonen hennes finnes også på Slideshare, og her: