Sosiale medier og kundehenvendelser

Det kommer daglig mange henvendelser til det offentlige, slik som til Trondheim kommune hvor jeg jobber. Også til min enhet som er en intern tjeneste i kommunen (IT-tjenesten) får vi en del henvendelser gjennom uka. Vi arbeider stadig med å bli bedre på oppfølging av henvendelser fra kundene våre, som er ansatte i kommunen. Tradisjonelt […]

Hvordan følge opp interne kundehenvendelser i offentlig sektor?

IT-tjenesten er en intern enhet som tilbyr tjenester som skal understøtte virksomhetsområdene i Trondheim kommune. De øvrige enhetene i kommunen er våre kunder. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å forbedre, effektivisere og øke kvaliteten på våre interne arbeidsprosesser, og gjennom dette få flere fornøyde kunder. Vi mottar en god del henvendelser fra våre kunder og […]