Trenger man å være i samme rom for å samarbeide?

For tiden jobber vi (Bjørn, Terje og jeg) som tidligere nevnt  med et kapittel i en bok om internkommunikasjon som skal gis ut av Kommuneforlaget. Kapittelet er i stor grad basert på oppgaven vi skrev for et år siden, Støy, fjas og faglig småprat, i tillegg til erfaringer med hvordan vi har jobbet med sosiale medier […]