Må man samles i et trangt møterom for å få til samhandling?

Jeg tror og mener at veldig mange av de møtene og det samarbeidet som i dag foregår ved at vi bruker tid og energi på å forflytte oss rundt til ulike lokaler og rom kan løses på en smidigere måte.

Fin219-Who-took-notes-at-the-meeting

Å jobbe distribuert, spredt, er en mulighet som med dagens teknologi ligger på et annet nivå en for bare noe  få år siden. Det er ikke mange årene siden at det å jobbe distribuert krevde at i alle fall en av partene hadde tilgang på utstyr for videokonferanse. I tillegg gikk det meste av kommunikasjonen på kryss og tvers i form av e-post og dokumenter som vedlegg til e-post. Dokumentene hadde også et hav av versjoner som det nesten var umulig å holde oversikt over. Les videre

Vi må jobbe enda smartere-sjø! Concurrent design, noe for oss?

I BetaTrondheim snakker vi mye om verktøy, gode digitale verktøy og dårlige verktøy. Hvilke anbefaler vi og hvilke synes vi du skal styre unna. Vi har et veldig fokus på platformuavhengighet, vi opptatt av at ting skal fungere på alle dingser. Om du sitter på nettbrett, telefon eller PC, om du benytter Android eller iOS bør være revnende likegyldig. Verktøyene skal la deg gjøre jobben; bedre, raskere og enklere en tidligere.

“Veni, vidi, vici”

«Veni, vidi, vici» sa Julius Cæsar, selv om han nok tenkte på helt andre ting en datamaskiner og digital arbeidsflyt. Vi er heller ikke så opptatt av hva verktøyene heter, det er en jobb som skal gjøres. Verktøyene skal ikke komme i veien.

office-chaos-tools

Les videre

Nettbrett i drifta – Trondheim eiendom

Driftsoperatør benytter nettbrett ute på lokasjonTrondheim Eiendom er en stor enhet i Trondheim kommune med mange ansatte og lokasjoner. De har kjørt en pilot på digital internkontroll der de bruker både iPads og Androids, Dropbox og digitale skjema for å løse arbeidsoppgaver smartere, enklere og smidigere enn på papir. Her er deres historie. Les videre

«Det handle itj om verktøy sjø!..»

BetaTrondheim er opptatt av kommunikasjon, informasjon og samhandling! 

Det handler om å få jobben gjort, til det bedre for innbyggerne, og på en enklere og mer effektiv måte.

Mye kommunikasjon og informasjon går via e-post, vi har mange udefinerte kanaler for spredning av informasjon. Statiske og dynamiske kanaler brukes om hverandre, og er vi egentlig sikre på at alle følger med på rett kanal?

Ofte er det slik at ulike enheter har ulik kultur, og dermed enes man ikke om hvilke kanaler som skal benyttes. I dette innlegget vil jeg gå litt inn på hvorfor vi bruker sosiale medier i Trondheim kommune.

Les videre

Web 2.0 i skolen, fremtiden er nå!

web 2.0Mye av den digitale fremtiden ligger i det vi i dag kaller Web 2.0 løsninger, også i skolen; samskriving (Google Drive, Evernote, Office 365, Scribblar), sosiale nettverk (som Yammer, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest, Foursquare) , tagging (semantisk, geo), søk, video (Youtube) digitale utklippstavler (Pocket, Pinterest), deviceuavhengighet (kan benyttes på tvers av alle dingsene dine, og de fremtidige dingsene dine, fra PC til nettbrett og telefoner), deling, publisering på tvers av medier, presentasjoner (Prezi, SlideShare), videosamtale (Skype, Google HangOut, Facetime), kjører i nettleseren, lagring i skyen og mye annet. Alt dette er noe fremtidens elever må forholde seg til, for her kommer også mye av fremtidens læring og opplæring til å ligge. Les videre