Hvordan følge opp interne kundehenvendelser i offentlig sektor?

IT-tjenesten er en intern enhet som tilbyr tjenester som skal understøtte virksomhetsområdene i Trondheim kommune. De øvrige enhetene i kommunen er våre kunder. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å forbedre, effektivisere og øke kvaliteten på våre interne arbeidsprosesser, og gjennom dette få flere fornøyde kunder. Vi mottar en god del henvendelser fra våre kunder og […]

Stor interesse for IKT-driftstjenester

Trondheim kommune er nå inne i en spennende tid når det gjelder IKT. Vi er i gang med anskaffelse av IKT-driftstjenester innen fire områder: Desktop management Applikasjonstjenester Kommunikasjon Service Desk Kvalifikasjonsgrunnlaget ble sendt ut tidligere i høst. Vi har nå fått søknader fra leverandører som er interessert i å delta i anbudskonkurransen. Vi er overveldet […]