Klart språk også i kommunene

Kan kommunen få et klarere språk?

Vi trenger tydelige nettsider. Med tydelig språk. Fornyings- og ikt-bloggen skrev nettopp et innlegg om Kamp mot språktåke. Samtidig kom det nye poster i vår interne språkspalte som drives av Byutvikling i kommunen. Internt på enheten min diskuterer vi en eller annen språkregel nesten hver eneste dag. Da er Språkrådet godt å ha!

I dag har det også blitt mer fokus på å ha et godt språk på nettsidene. Spesielt på offentlige nettsider som retter seg mot mer eller mindre hele befolkningen. Et budskap trenger ikke ha et komplisert språk for å være spennende, informativt eller nyttig. Budskapet trenger å bli forstått. Hvis du klarer å skrive enkelt, kort og informativt på samme tid har du oppnådd noe viktig, synes jeg.

Jeg kom over et fint eksempel på intranettet vårt her om dagen: «Informasjonen kan også aksesseres direkte ved bruk av følgende nettadresse: www…»
Hva med å si: «Se også www….» Hadde ikke det vært enklere for alle parter?

Det kan være vanskelig å skrive enkelt og tydelig. Ofte skriver jeg lange setninger, ser over setningen og korter den ned med tre-fire ord. Jeg og sikkert mange med meg er vant til å skrive lange kompliserte ord. Det er ofte også en del av stoltheten i yrket til mange. De skriver om faget sitt, hvorfor skal de ikke bruke faguttrykk? Jeg mener at hvis alle klarer å korte ned, kutte ut i hver fall noen av faguttrykkene og skrive lettere vil flere forstå hva de sier. En kollega av meg kalte dette for «menneskespråk». Et genialt uttrykk! Først, skriv teksten din. Etterpå, oversett til «menneskespråk».

Hvordan skal vi klare å innføre dette i kommunen? Språkrådet har for en stund siden lansert nettstedet Klarspråk. Prosjektet heter «klart språk i staten». Selv om prosjektet retter seg mer mot stat enn kommune har vi mange av de samme utfordringene. Vi bør benytte oss av alle de gode tankene som er tenkt her! Er det noen andre som har erfaring med klarspråkarbeid? Hvordan har dere gjort det? Det er kanskje bare så enkelt som å sette i gang?

About Ingri Furuly Eriksen

Kommunikasjonsrådgiver sosiale medier, Kommunikasjonsenheten

5 comments on “Klart språk også i kommunene

  1. Takk for positiv omtale og et ypperlig innlegg for en god sak! Fredrikstad kommune og Oslo kommune kan skilte med et etablert språkforbedringsarbeid, mens Bærum kommune og Frogn kommune er i startgropa. Ellers kan vi anbefale den rykende ferske boka Klar, men aldri ferdig fra prosjektet Klart språk i staten. Det er en praktisk veileder i klarspråksarbeid der også språkforbedringsarbeidet til Fredrikstad og Oslo kommune er presentert. Boka er gratis. Bestillingsskjema og nedlastbar pdf-fil finner dere på http://www.klarsprak.no. Sett i gang :-)

  2. Så fint at dere i Beta Trondheim er opptatt av klart språk. Regjeringen har på side 49 i sin politiske plattform, Soria Moria II, sagt følgende: ”Regjeringen vil videreføre arbeidet med klart språk i offentlig sektor” (min understrekning).  Prosjektet Klart språk i staten ønsker derfor å samarbeide med kommunal sektor. Hvordan kan vi gjøre dette på en god måte, selv om vi har begrenset med ressurser? Vi ønsker gode innspill, og dersom dere i Beta Trondheim har gode ideer, setter vi pris på om dere vil dele disse med oss.

  3. @Terje Ja, vi diskuterer mye språk oss i mellom.
    Vi skal tenke litt gjennom dette, og vil gjerne dele det med dere hvis vi kommer fram til noen konkrete forslag.
    Så langt har vi ikke jobbet direkte og konkret med klarspråk, men vi ser absolutt behovet for å jobbe systematisk for et bedre språk i hverdagen!
     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ikke vær en robot *